Uitbreiding van het geteelde oppervlak – bloemenweide in 2018

Het geteelde oppervlak zal gradueel uitgebreid worden op een extra 30 are. De ingebruikname zal op dezelfde manier gebeuren als voor het deel waar heden al geproduceerd wordt: aanleggen van een groenbemester tijdens het eerste jaar en groentenproductie vanaf het tweede jaar.

De eerste stap houdt in dat de grond een eerste maal bewerkt zal worden waarna de groenbemester zal worden ingezaaid. De groenbemester is een mengsel van verschillende planten welke middels hun wortelstelsel de bodem verbeteren. Het gekozen mengsel bestaat deels ook uit een bijenmengsel, om onze vriendjes de bijen eens goed te verwennen!

Als alles gaat zoals voorzien, zal u kunnen meegenieten van een prachtige bloemenweide op het achterste deel van ons perceel.

Herwaardering fruitproductie oude boomgaard naast ons terrein

Met het akkoord van onze buur zal de fruitproductie van zijn oude hoogstamboomgaard (terug) op de markt komen! We vinden er, onder andere, een lekkere Jonagold alsook een oude lokale variëteit: Reinette de Wattripont! De gelegenheid om deze eens te komen proeven! Onze productiesite breidt dus uit tot ongeveer 1 ha!

We zullen het  ‘Zero Phyto’-principe toepassen. Er zal met andere woorden geen enkele pesticide toegepast worden in de boomgaard, ook geen natuurlijke, welke in principe toegelaten zijn in de biologische landbouw.

De boomgaard werd dit jaar gemeld aan Certisys om de oogst als bio te laten erkennen. Het zal pas de oogst van 2021 zijn die het biolabel zal dragen, na een omschakelingperiode van 3 jaar gedurende dewelke de principes van de biologische landbouw strikt zullen nageleefd worden.

Markt

Nieuw in 2018: markten!

– we zullen af en toe deelnemen aan de boerenmarkt “Croque & Troque in Ellezelles (CACS). U mag reeds vrijdag 1 juni noteren!

– vanaf de maand mei (onder voorbehoud van de nodige toelatingen) zal vrijdag de verkoop langs de straat plaatsvinden voor onze oprit, tenzij wij op de Croque & Troque aanwezig zijn.

Vanaf dan zal het mogelijk zijn om vrijdag groenten te komen kopen zonder voorafgaandelijke bestelling (zolang de voorraad strekt). De bestelling blijft uiteraard een mogelijkheid voor wie zich wil verzekeren van de beschikbaarheid. De bestelling kan dan afgehaald worden aan onze stand.

Mogelijke werken in 2018

Momenteel wordt de mogelijkheid bestudeerd van het aanleggen van een hemelwatervoorraad onder onze koer. Doel is om quasi autonoom te worden voor wat betreft het water.

Twee vliegen in één klap: tegelijk zou de koer gerenoveerd worden. We moeten toegeven dat deze zich in een erbarmelijke toestand bevindt. 😉

In geval van werken zal de winkel ten alle tijde bereikbaar blijven via de achterkant van de schuur. De veldweg is goed begaanbaar tijdens de zomermaanden.