April 2019: mogelijkheid om online te bestellen!

Vanaf heden hebt u de mogelijkheid om onze producten online te bestellen! Snel en eenvoudig! Dankzij deze tool hebt u vooraf meteen een idee van het bedrag van uw bestelling. Opgepast: uw bestelling is pas definitief wanneer u een e-mail terugkrijgt als ontvangstbevestiging.

Deze tool beperkt zich tot het uitvoeren van een bestelling: er is geen online betaling. Betaling  gebeurt ter plaatse na ontvangst van uw pakketje.

Bestellen kan uiteraard nog steeds via de andere kanalen: e-mail, telefoon, … .

Online bestellen kan via deze link.

Oktober 2018: de waterreserve komt eraan!

Het is zover… en we gaan ervoor! Het project rond regenwateropvang waarvan in de lente reeds werd gecommuniceerd  komt tot uitvoering!

De keuze is gegaan naar ondergrondse prefab betontanks, één van de scenario’s die overwogen werden.

De andere scenario’s waren ofwel een vijver, ofwel een grondwaterput. De vijver is niet weerhouden vanwege de plaats dat deze zou innemen om voldoende water te hebben (verlies aan teeltbaar oppervlak). Andere beperkende factoren voor een vijver is de relatief diepe grondwaterstand (2 à 2,5m-mv, waardoor de wanden waterdicht zouden gemaakt moeten worden) en de waterkwaliteit voor het (toekomstig) irrigatiesysteem (algen en ophoping van bladeren). Het scenario van de grondwaterput is omwille van financiële redenen opzij geschoven, tesamen met de onzekerheid om een voldoende debiet te bekomen. De ondergrond is er met andere woorden niet geschikt voor. Weet ook dat een dergelijke grondwaterput niet erg duurzaam is. Het is hernieuwbaar, maar niet aan de snelheid waarmee deze voorraden tegenwoordig worden geëxploiteerd.

Concreet zullen 8 ondergrondse tanks van 20.000L geplaatst worden om het regenwater van de daken op te vangen. Het volume stemt overeen met het potentieel van het dakoppervlak: 5 à 6 maanden neerslag volgens de klimatologische norm (in de winter, wanneer amper of geen irrigatie nodig is) volstaan om de regenwatervoorraad van 160m³ op te vullen.

De regenwatervoorraad zal ons toelaten om, in jaren met een min of meer normale neerslaghoeveelheid, autonoom te zijn voor wat betreft de watervoorziening van de groetenteelt en biedt een buffer aan om 2 à 3 maanden droogte te overbruggen.

Dit is tevens hét moment voor de hernieuwing van onze koer, voor een aangenamere toegang tot ons afhaalpunt.